הרשמה לקורסים ותוכניות

כלכלית עמק חפר למען העסקים | אנו מביאים אליכם כלים והכשרות לקידום העסקים המקומיים | מידע אודות קורסים, תוכניות ומיזמים לבעלי עסקים בעמק חפר